Zahradní dům

PROSLULÉ Babiččino údolí – národní kulturní památka – tvoří romantickou kulisu Zahradnímu domu v Ratibořicích, jenž je jeho historickou součástí. Krajina dlouhého, širokého údolí, protkaného sítí vodních kanálů a náhonů, doplněná řadou malebných stavení dýchá atmosférou aristokratické vznešenosti, neoproštěné však ani od pokory a kouzla. Nebývalá harmoničnost propojení krajiny přírodní a kulturní, ozdobená aureolou příběhů Boženy Němcové, se hluboce vrývá do paměti každého návštěvníka. Ratibořický zámek, nápadně koncipovaný jako empírová vila, představuje historické, kulturní i hospodářské centrum údolí. Jeho největší rozkvět je spojen se životem vévodkyně Zaháňské, která na svou dobu velkoryse přebudovala celou rezidenci do podoby venkovského letního sídla. K BABIČČINĚ údolí patří i objekt Zahradního domu, č. p. 13, z roku 1905. Poslední majitelé panství (Schaumburg-Lippe) jej původně postavili jako obydlí pro zámecké zahradníky, v blízkosti zámecké oranžérie. Po fatální devastaci objektu po r. 1948 bylo novou majitelkou přistoupeno k náročné a odvážné rekonstrukci (2006-2008), která zcela respektovala jak historickou hodnotu domu, tak jeho zasazení do okolní krajiny. Nemenší důraz byl kladen i na úpravy nejbližšího okolí, a tak vznikl prostor, inspirovaný dobovou zahradou, ale současně i odrážející moderní a ekologické trendy zahradní architektury. Tím navazuje na tu nejlepší tradici celého Babiččina údolí: propojení různých forem a typů do jednoho harmonického celku.